inschrijfprocedure

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Uw zoon/dochter heeft een verslag M-decreet nodig. Dit verslag wordt opgemaakt door het CLB van de huidige school van uw zoon/dochter. Indien een CLB bezig is met het verslag is een verwijsbrief van het huidig CLB nodig op de dag van de effectieve inschrijving.
 • Indien uw zoon/dochter wil starten in de A-stroom is een getuigschrift van het lager onderwijs nodig.

Hoe schrijf ik mijn zoon/dochter in?

  1. U bekijkt het aanmeldingsformulier.
  2. U neemt contact op met de huidige school en CLB om te melden dat u uw zoon/dochter wilt inschrijven in Element. Zij kunnen u verder helpen met het Verslag M-decreet dat noodzakelijk is voor een inschrijving in Element.
  3. U meldt zich via het aanmeldingsformulier aan. U kunt het stappenplan gebruiken om correct aan te melden.

U ontvangt een mail met leesbevestiging OF een aangetekend schrijven waarin vermeld zal staan of uw aanmelding gunstig of ongunstig is.

Wat is het verschil tussen een aanmelding en een inschrijving?

Aanmelding = via het aanmeldingsformulier laat u weten dat u uw zoon/dochter wenst in te schrijven in Element. Uw aanmelding wordt geregistreerd in de registers.

Inschrijving = uw gunstig gerangschikte aanmelding zet u om in een inschrijving, door een afspraak te maken op school. Alle formulieren worden daar verder ingevuld zodat uw zoon/dochter een vlotte start kan maken. DUS: U DIENT STEEDS EEN AANMELDING TE DOEN!

Wanneer kan ik aanmelden?

Valt uw kind in onderstaande categorie?

 • Broers/zussen van leerlingen uit Element
 • Kinderen van het personeel van Element

Dan verloopt de aanmelding op elektronische wijze op maandag 18 februari 2019 van 17u30 tem 19u. 

Alle andere leerlingen kunnen aanmelden op elektronische wijze op maandag 25 maart 2019 van 17u30 tem 19u.

 

Aanmelden = Elektronisch aanmelden op een van bovenstaande data.

Inschrijven = indien uw aanmelding gunstig gerangschikt is, kunt u een afspraak maken om op school uw aanmelding om te zetten in een inschrijving.

Hoeveel plaatsen zijn er in schooljaar 2019-2020?

Capaciteit 2019-2020

1A: 18 open plaatsen

2A: 5 open plaatsen

Dan verloopt de aanmelding op elektronische wijze op maandag 25 maart 2019 van 17u30 tem 19u. 

 

Wanneer is mijn inschrijving definitief?

Mijn inschrijving is definitief indien u, bij een afspraak op school, alle formulieren hebt ingevuld en getekend. U ontvangt een document gerealiseerde inschrijving waarin de inschrijving van uw zoon/dochter op bevestigd staat.

Welke documenten moet ik op voorhand verzamelen?

 • adres van de leerling;
 • telefoonnummer/e-mailadres van een ouder;
 • rijksregisternummer;
 • precies jaar en studierichting + laatste rapport;
 • akkoord van beide ouders/voogd om zich aan te melden in Element (dit hoeft niet als de voogdij helemaal bij 1 persoon zit en/of er contactverbod is);
 • M-verslag of bewijs van CLB dat men bezig is met het opmaken van een M-verslag;