Ons aanbod


Derde graad

Doorheen de 2e graad werken we aan een reïntegratietraject richting "regulier onderwijs".