Element is een school van het Gemeenschapsonderwijs voor leerlingen met het attest Type 3 (gedrags -en emotionele kwetsbaarheden) OV4 (dit wil zeggen dat wij alle leerplannen conform het gewoon secundair onderwijs volgen). Wij bieden een A-stroom en een B-stroom aan.

Onze visie ...

Het GO! vormt leerlingen tot kritische burgers die samen leren samen leven in een continu veranderende maatschappij. Door ons streven naar gelijke kansen, het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting en de focus op samen leren samen leven, komen wij op voor een meer rechtvaardige samenleving.
Een samenleving, waarin mensen elkaar écht ontmoeten op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect, waarin we niet uitgaan van verschillen, maar van wat mensen verbindt. 

Onze Missie ...

Element wil een herstelgerichte school zijn voor opgroeiende leerlingen met gedrags-en emotionele kwetsbaarheden met hersenen in volle groei, die in hun zoektocht naar volwassenheid de kans krijgen om ook van gedragsfouten te leren. We willen ze de mogelijkheid bieden om relationele vaardigheden te oefenen via verschillende methodieken via een relatiebeleid.
Sterke verbindingen op school en in de klas zorgen voor een versterking van de motivatie en doen het leerproces op alle vlakken excelleren.

Nieuwe Autoriteit ...

Nieuwe Autoriteit staat voor een verbindende vorm van gezag, en dat op twee manieren.

Gezagsfiguren worden ondersteund vanuit de verbinding met hun eigen steunnetwerk, onder het motto “It takes a village to raise a child”. Gezagsfiguren maken daarbij de overgang van “ik” naar “wij”, het handelen vanuit een samen gedragen verantwoordelijkheid. “Als een collega problemen ervaart met een leerling, is het de verantwoordelijkheid van het hele schoolteam om naar een oplossing te zoeken.”

Bij uitbreiding wordt dit de hele gemeenschap: ouders, leiding van de jeugdbeweging, buren, de ruimere familie, de klusjesman op school, mensen van de buitenschoolse opvang,…Een leerkracht hééft geen autoriteit, ze krijgt die vanuit de inbedding in de bredere (opvoed)gemeenschap.

Vanuit deze inbedding gaan opvoeders een relatie aan met kinderen en jongeren, die niet alleen staat voor warmte en geloven in de eigen mogelijkheden van kinderen en jongeren, maar ook de stevigheid uitstraalt van het formuleren vàn en vasthouden ààn verwachtingen en grenzen.

Haim Omer (grondlegger van de nieuwe autoriteit) spreekt over de ankerfunctie van autoriteitsfiguren. Zij bieden een veilige basis, van waaruit kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen. Daar bovenop houden gezagsfiguren een oogje in het zeilen en laten ze niet los, ook als het moeilijk wordt. Hun basishouding is er één van Waakzame Zorg.


Wat vinden we echt belangrijk?

Goed onderwijs in een veilige leef- en leeromgeving is het startpunt van onze werking. Er werd geïnvesteerd in een aangenaam en warm interieur in een rustgevend schoolgebouw en een rustgevende schoolomgeving. Er is gekozen om niet met een schoolbel te werken, maar met muziek.


De leerweg ...

De leerling is mede-eigenaar van zijn leerproces : in overleg met de leerkrachten wordt de leerweg uitgestippeld. Er wordt gewerkt met instructielessen (EDI) om kennis, inzichten en vaardigheden doelgericht te verwerven.


Contacteer ons

choose your image

Element

choose your image

Oorlogsvrijwilligerslaan 2

choose your image

8200 Sint-Andries Brugge

choose your image

050/71.18.87