Onze school

Onze visie

Element is een school van het Gemeenschapsonderwijs. Het GO! vormt leerlingen tot kritische burgers die samen leren samen leven in een continu veranderende maatschappij. Door ons streven naar gelijke kansen, het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting en de focus op samen leren samen leven, komen wij op voor een meer rechtvaardige samenleving.

Een samenleving, waarin mensen elkaar écht ontmoeten op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect, waarin we niet uitgaan van verschillen, maar van wat mensen verbindt.

Wat vinden we belangrijk

 • relaties opbouwen, onderhouden en herstellen
 • geluk komt op de eerste plaats
 • tijdens de “LIFE”-uur, spelen we in op de noden en de talenten van de leerlingen
 • regelmatig overleg tussen begeleiders en leerkrachten
 • nauw contact met ouders en externe partners
 • de opgebouwde kennis en expertise ten dienste stellen van onze leerlingen

Goed onderwijs in een veilige leef- en leeromgeving is het startpunt van onze werking. Er werd geïnvesteerd in een aangenaam en warm interieur in een rustgevend schoolgebouw en een rustgevende schoolomgeving. Er is gekozen om niet met een schoolbel te werken, maar met muziek.

Aanbod schooljaar 2018-2019: 1ste leerjaar A

 • taal en cultuur: hieronder vallen de leerplandoelen van Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis
 • creatief denken en doen: leerplannen natuurwetenschappen, aardrijkskunde, techniek,  wiskunde en PO
 • move & music: leerplannen LO en MO
 • LIFE: inzetten op gedrag, gevoelens en talenten
 • actief burgerschap= SALSA (= levensbeschouwing, ethiek & burgerzin en filosofie)

Aanbod schooljaar 2019-2020: 1ste leerjaar A

Alle nieuwe eindtermen van de modernisering binnen de 1ste graad secundair onderwijs worden gegroepeerd in 5 clusters.

 • taal & cultuur (11u)
 • creatief denken & doen (11u)
 • salsa (2u)
 • move (3u)
 • LIFE (5u)

Aanbod schooljaar 2019-2020: 2de leerjaar A

 • taal en cultuur: hieronder vallen de leerplandoelen van Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis
 • creatief denken en doen: leerplannen natuurwetenschappen, aardrijkskunde, techniek, wiskunde en PO
 • move: leerplannen LO
 • LIFE:  2u socio-economische initiatie en 3u keuzevak (sport of  kunst & creatie*)
 • actief burgerschap= SALSA (= levensbeschouwing, ethiek & burgerzin en filosofie)

*onder voorbehoud goedkeuring Vlaamse Overheid

Leerweg

De leerling is mede-eigenaar van zijn leerproces : in overleg met de leerkrachten wordt de leerweg uitgestippeld. Er wordt gewerkt met instructielessen (EDI) om kennis, inzichten en vaardigheden doelgericht te verwerven.

 • Er zijn kansen tot ‘chill-out’ wanneer het moeilijk gaat.
 • Positieve volgkaart voor alle leerlingen volgens de elementen.
 • Het evaluatiesysteem is opgebouwd volgens de natuurelementen : ‘aarde’ betekent dat de basis in de les werd aangereikt, ‘water’ staat voor ‘onderweg op de leerweg’, ‘vuur’ voor bereikt en ‘lucht’ voor uitblinken.