Het team dat voor deze begeleiding instaat, bestaat uit professionele opvoeders/leerkrachten, een orthopedagoge en een directeur. Er is wekelijks klassenraad waar de begeleiding van de jongeren verder wordt gerealiseerd.
We rekenen ook op een netwerk met externen, zowel voor onze eigen professionalisering als voor de begeleiding van onze jongeren en ouders.

[post_grid id=”30″]