Home

Buitengewoon gewoon onderwijs

Element wil een school zijn waar kwetsbare jongeren met een normale tot hoge begaafdheid de kans krijgen om tot zelfzekere jongvolwassenen uit te groeien. Hierbij hebben wij oog voor talentontwikkeling, initiatief, doorzettingsvermogen, burgerzin, positivisme, zelfvertrouwen, welbevinden en ambitie.

Inschrijven voor schooljaar 2019-2020

Zowel voor 1A als voor 2A zijn er nog vrije plaatsen.

Voor inschrijvingen gelieve de school de contacteren.

Aanmeldingsmoment inschrijving volgend schooljaar 2019-2020

Voor de inschrijving van leerlingen voor volgend schooljaar werken we met een digitale aanmeldingsprocedure via deze website www.element.be

Deze aanmelding gaat door op maandag 25 maart van 17u30 tot 19u.

Daar zal 80% van de kinderen kunnen ingeschreven worden, de overige 20% zal door middel van loting op woensdag 27 maart gebeuren.

Pas nadien zullen ouders uitgenodigd worden voor de effectieve inschrijving + een intakegesprek.

Voor wie?

Element is een school voor jongeren met ernstige kwetsbaarheden (jongeren die in het bezit zijn van het attest type 3 OV4).

Als school willen wij weg van het stoornis denken en focussen op verbinding.

  • Welke behoeften hebben jongeren in hun denken, gevoel, waardensysteem?
  • Wat hebben ze nodig om te kunnen functioneren en participeren in de groep, de maatschappij?
  • Wat hebben ze nodig om zich te kunnen voorbereiden op verdere studies of de arbeidsmarkt?

Welk onderwijs?

Het is een type onderwijs voor jongeren met kwetsbaarheden onder andere als gevolg van diagnoses zoals hyperactiviteit (ADHD), oppositioneel-opstandig gedrag, angsten, stemmingswisselingen/-problemen, hechting of moeilijkheden om in verbinding te gaan met anderen, ….

De positieve opvoed-relatie leraar/begeleider – leerling – ouder staat voorop om welbevinden en groeikansen te realiseren voor de jongeren.

De 4 elementen

aarde

talent

water

welbevinden

vuur

passie

lucht

leerplezier

Het Element, sterk in verbinding

Element kan je op verschillende manieren interpreteren:

  • In je element zijn, je element vinden.
  • Punt waar natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten: Het ‘ELEMENT’ vinden.
  • Elementen zijn sterker in verbinding: het geheel is meer dan de afzonderlijke delen.