INFODAGEN OP AFSPRAAK

zaterdag 20/6/2020 (9-12u) en dinsdag 23/6/2020 (16u30-19u)

inschrijven via elke.derycke@element.be of op 050/71 18 87

Close

    Element wil een school zijn waar kwetsbare jongeren met een normale tot hoge begaafdheid de kans krijgen om tot zelfzekere jongvolwassenen uit te groeien. Hierbij hebben wij oog voor talentontwikkeling, initiatief, doorzettingsvermogen, burgerzin, positivisme, zelfvertrouwen, welbevinden en ambitie.


Onze leerlingen ...

Element is een school voor jongeren met ernstige kwetsbaarheden (jongeren die in het bezit zijn van het attest type 3 OV4).

Als school willen wij weg van het 'stoornis denken' en focussen op verbinding.

Ons team ...

Ons team is specifiek opgeleid om om te gaan met jongeren met kwetsbaarheden onder andere als gevolg van diagnoses zoals hyperactiviteit (ADHD), oppositioneel-opstandig gedrag, angsten, stemmingswisselingen/-problemen, hechting of moeilijkheden om in verbinding te gaan met anderen, ….

De positieve opvoed-relatie leraar/begeleider – leerling – ouder staat voorop om welbevinden en groeikansen te realiseren voor de jongeren.

Element - Sterk In Verbinding!

Aarde = Talent

Water = Welbevinden

Vuur = Passie

Lucht = Leerplezier

Element kan je op verschillende manieren interpreteren: in je element zijn, je element vinden. Een punt waar natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten ...

ELEMENT vinden ... Elementen zijn sterker in verbinding - het geheel van afzonderlijke delen.

Contacteer ons

choose your image

Element

choose your image

Oorlogsvrijwilligerslaan 2

choose your image

8200 Sint-Andries Brugge

choose your image

050/71.18.87