Nieuws! 
Vanaf september 2024 verhuizen we naar een nieuwe locatie in Brugge: Manitobalaan

 Expertiseschool* Type 3 & Type 9
1e graad A-stroom & B-stroom**
2e graad Doorstroom - Dubbele - Arbeidsmarktfinaliteit*

*Wij spreken niet over buitengewoon onderwijs maar over expertiseschool zie www.scholengroepimpact.be/scholenboordevolexpertise

**Vanaf september 2023 gingen we van start met type 9 (jongeren met autismespectrumstoornis) binnen onze A-stroom, doorstroom en dubbele finaliteit. Hierbij richten we ons op het profiel dubbeldiagnose type 3/9.

Kwaliteitsvolle
aarde doet groeIen

Woelige wateren
zwemmen we samen door

Passie en talent
vormen vuur-werk

Iedereen vliegt 
zijn veilige vlucht

Schoolgebouw vooraan
Schoolgebouw speelplaats
Ons schoolgebouw
Refter
Speelplaats
Polyvalente zaal
speelplaats

Element is een school die opleidingsvorm 4 (OV4) type 3 en type 9 aanbiedt.

Deze opleidingsvorm is een vorm van buitengewoon onderwijs.

OV4 verwijst naar het nastreven van de doelen van het reguliere onderwijs.


Type 3 verwijst naar leerlingen met gedrags -en emotionele stoornissen. Wij spreken echter van leerlingen met socio-emotionele kwetsbaarheden.

Type 9 verwijst naar leerlingen met autismespectrumstoornis. Wij spreken van leerlingen met autisme. 

Leerlingen die in aanmerking komen voor deze onderwijsvorm zijn normaal- tot hoogbegaafd
en ontvingen een specifiek M-verslag.Getuigenissen van ouders:

Element is voor ons meer dan een school !

De betrokkenheid van de leerkrachten en zorgcoaches is zeer groot. Het team zet zich ongelooflijk hard in voor hun leerlingen. Altijd wordt het positieve benadrukt. Al loopt het heel moeilijk, ze laten niemand vallen en staan er telkens opnieuw, elke dag weer ! Iedereen krijgt steeds weer de kans om opnieuw te beginnen.

Er wordt samen naar oplossingen gezocht, in dialoog gegaan, geluisterd naar iedereen...
Ook nu jullie school uitgebreid is en er heel wat leerlingen zijn bijgekomen blijven jullie er elke dag staan voor elke leerling.

Duidelijk een droom van een school voor onze kinderen die het zo vaak moeilijk hebben.

Dikke, dikke pluim voor iedereen !!