WE VERNIEUWEN ONZE SITE! ONZE EXCUSES VOOR HET ONGEMAK!

Buitengewoon gewoon onderwijs

Element wil een school zijn waar kwetsbare jongeren met een normale tot hoge begaafdheid de kans krijgen om tot zelfzekere jongvolwassenen uit te groeien. Hierbij hebben wij oog voor talentontwikkeling, initiatief, doorzettingsvermogen, burgerzin, positivisme, zelfvertrouwen, welbevinden en ambitie.

elemnt from pijome on Vimeo.

Aanmelden voor het schooljaar 2020-2021:

Binnen element volgen we de elektronische aanmeldingsprocedure.

 • Aanmelden vanaf maandag 23/3 van 17u30 tot 19u via element.be
 • Vanaf 25/3 zal u opgebeld worden met de melding of u positief aangemeld bent of op de wachtlijst staat
 • U zal uitgenodigd worden om langs te komen op school voor de officiële inschrijving.
  (u komt langs op school met identiteitskaart en voorlopig m-verslag)
 • Voor latere eventuele aanmeldingen; neem telefonisch contact op met de school

Capaciteit:

1A : 12 vrije plaatsen

2A: 1 vrije plaats

3A: 4 vrije plaatsen

Voor wie?

Element is een school voor jongeren met ernstige kwetsbaarheden (jongeren die in het bezit zijn van het attest type 3 OV4).

Als school willen wij weg van het stoornis denken en focussen op verbinding.

 • Welke behoeften hebben jongeren in hun denken, gevoel, waardensysteem?
 • Wat hebben ze nodig om te kunnen functioneren en participeren in de groep, de maatschappij?
 • Wat hebben ze nodig om zich te kunnen voorbereiden op verdere studies of de arbeidsmarkt?

Welk onderwijs?

Het is een type onderwijs voor jongeren met kwetsbaarheden onder andere als gevolg van diagnoses zoals hyperactiviteit (ADHD), oppositioneel-opstandig gedrag, angsten, stemmingswisselingen/-problemen, hechting of moeilijkheden om in verbinding te gaan met anderen, ….

De positieve opvoed-relatie leraar/begeleider – leerling – ouder staat voorop om welbevinden en groeikansen te realiseren voor de jongeren.

De 4 elementen

aarde

talent

water

welbevinden

vuur

passie

lucht

leerplezier

Het Element, sterk in verbinding

Element kan je op verschillende manieren interpreteren:

 • In je element zijn, je element vinden.
 • Punt waar natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten: Het ‘ELEMENT’ vinden.
 • Elementen zijn sterker in verbinding: het geheel is meer dan de afzonderlijke delen.